Styrelsen

Ordförande

Örjan Nilsson, 0708-319400, orjan@flhem.se

Vice ordförande

Mats Johansson, 0708-671300, mats.johansson@evolos.se

Sekreterare

Jens Köhne, 0708-139646, jens.kohne@telia.com

Skattmästare

Jan Svensson, 0708-330129, jansvensson1951@gmail.com

Ledamöter

Hege Steinlund, 0739-842475, hlsteinlund@gmail.com

Olof Hjorth, 0708-645412, olof.hjorh@gmail.com

Maria Persson, 0708-210814, mia2001@hotmail.com

Kenny Geiverz, 0706-000209, kenny.geiverz@santanderconsumer.se

Christer Ericsson, 0708-661666, christer.ericsson@cajam.se

Sportgruppens ordförande

Niklas Samuelsson, 0727-317836, nssn80@gmail.com

Chefstränare

Robert Andersson, 0739-936863

Assisterande Tränare

Pierre Thorsson, 0705-423399, pierre.thorsson@gmail.com