Extra årsmöte gällande stadgeändring

Kallelse till extra årsmöte måndagen den 12 augusti 2019 klockan 18.00 i Brinova Arena

HIF Karlskrona kallar härmed till extra årsmöte enligt ovan.

Vid ordinarie årsmöte den 12 juni togs beslut i ärendet gällande stadgeändring. Enligt gällande stadgar krävs dock två på varandra följande årsmöten för att beslutet skall vinna laga kraft.

Det extra årsmötet skall hållas minst 30 dagar efter ordinarie årsmöte.

Ärende

  • Styrelsens förslag på stadgeändring.
  • § 1 Medlemskap
    Moment 6 Medlem i Kungliga Flottans Idrottsförening ingår som medlem i föreningen Hästö IF
  • §1 Medlemsavgifter och medlemskort
    Moment 4 Ständig ledamot, hedersledamot och medlem i Kungliga Flottans Idrottsförening erlägger inte årsavgifter
  • Övriga ärenden
  • Valberedningens förslag till gemensam styrelse för Kungliga Flottans IF och Hästö IF

Varmt välkomna

Styrelsen i HIF Karlskrona

Foto: Torbjörn Sunesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Senaste nyheterna
1 2 3 67
Notiser
Dela med dina vänner om du gillar detta!
X