Årsmöte 12 juni

HIF Karlskrona håller årsmöte den 12 juni klockan 18.00 i restaurangen i Brinova Arena, enligt tidigare kallelse

Se föredragningslistan till årsmötet nedan.

 

Föredragningslista vid HIF Karlskronas ordinarie årsmöte den 12 juni 2019

 

 

  • Sammanträdets öppnande
  • Fastställande av röstlängd för årsmötet
  • Fråga om årsmötets behöriga utlysande
  • Val av ordförande för mötet
  • Val av sekreterare för mötet

6          Val av två justeringspersoner 

7          Föredragningslistans godkännande

8          Verksamhetsberättelse för det gångna året 2018/2019

9          Årsredovisning/årsbokslut 2018/2019

10        Föredragning av revisionsberättelsen

11        Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

12        Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019/2020

13        Förslag till budget 2019/20

14        Val av ordförande för en tid av ett år  (avgående Örjan Nilsson)

15a      Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för två år

(avgående Jens Köhne, Jan Svensson, Olof Hjorth, Hege Steinlund).

15b      Fyllnadsval av en styrelseledamot för ett år

(avgående Mats Johansson)

16        Val av två ordinarie revisorer (Björn Bondesson och Jan Elmqvist valda tom 2019).

17        Val av valberedning. Ordförande (avgående Bo Benninge)

En ledamot (avgående Bo Persson)

18        Styrelsens förslag på stadgeändring.

  • 1 Medlemskap

Moment 6 Medlem i Kungliga Flottans Idrottsförening ingår som medlem i föreningen Hästö IF

  • 1 Medlemsavgifter och medlemskort

Moment 4 Ständig ledamot, hedersledamot och medlem i Kungliga Flottans Idrottsförening erlägger inte årsavgifter

19        Övriga frågor

20        Sammanträdets avslutande

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Senaste nyheterna
1 2 3 67
Notiser
Dela med dina vänner om du gillar detta!
X